Μην Το Xάσετε: Επίδομα Αvάσα Mέχρι 2.000 Eυρώ! Πoιοι Το Δικαιούvται

0
1121

Μην Το Xάσετε: Επίδομα Αvάσα Mέχρι 2.000 Eυρώ! Πoιοι Το Δικαιούvται

Δείτε πιο κάτω ποιους αφορά αυτό το επίδομα.

Επίδομα Αvάσα Mέχρι 2.000 Eυρώ – Σύμφωνα με πληροφορίες, το 90,8% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για το επίδομα, είναι ολοκληρωμένες σε τελικό στάδιο. Από αυτές, έχει ήδη εγκριθεί το 87,1%, ενώ το 3,7% έχει απορριφθεί…

Επίδομα που φτάνει τα 2.000 ευρώ δικαιούνται να λάβουν

εγγεγραμμένοι άνεργοι που βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Τα Πάνω-Κάτω Σήμερα!! Tι Λέvε τα Ζώδια Για Σήμερα Δευτέρα 12 / 8

Το επίδομα αφορά θεωρητική κατάρτιση που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε 800 ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις ειδικότητες:

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και
Εφαρμογών Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Σάκης Τανιμανiδης-Χριστίvα Μπόμπα: Περιμέvουν Το Πρώτο τους Παιδi; Η Φωτo Που «Eξέπληξε» τους Πάvτες

Δικαίωμα υποβολής συμμετοχής έχουν μόνο οι άνεργοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Εγινε Νέoς Δυvατός Σεισμός στην Xώρα

Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 30/9/1994

Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) .

Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα την τελευταία 2ετία πριν από την υποβολή της αίτησης στην παρούσα πρόσκληση.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Σάκης Τανιμανiδης-Χριστίvα Μπόμπα: Περιμέvουν Το Πρώτο τους Παιδi; Η Φωτo Που «Eξέπληξε» τους Πάvτες

Τι περιλαμβάνουν οι Δράσεις

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων σε 2 φάσεις (μετά τη λήξη του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης)

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με το ISO/IEC 17024 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών….πηγή

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ...